Privacyverklaring - www.stephanieroose.be

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2023.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van  SR HR Solutions (hierna “wij”, “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en van de bezoekers van onze website. Om die reden zullen wij uw gegevens enkel verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij dit doen. 

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen te kunnen bieden met onze producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak maakt, een brochure opvraagt, vraagt om contact op te nemen met u, een aankoop bevestigt, …

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken, afhankelijk van uw gebruik van de website:

 • Voornaam en familienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Functie
 • IP adres
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Browserinformatie
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons op een actieve manier bezorgt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, via e-mail, via brief en/of via de telefoon.

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze klanten en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector, adres, …).

Lees in dat kader zeker ook ons cookie beleid.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om de samenwerking met u te beheren of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. 

Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, om u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kan zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Reageren via e-mail of telefoon: om de dienst die u heeft gekozen te kunnen uitvoeren of vragen die u via de website stelt, te beantwoorden (vb: om contact op te nemen, verkennend gesprek, meer informatie betreffende een dienst of product)
 • Uitsturen nieuwsbrief
 • Afhandelen van uw aankopen via de website: verwerken registratie en/of betaling na bestelling
 • Organiseren van events, opleidingen, workshops die u heeft aangekocht en/of waarvoor u zich hebt geregistreerd
 • Verbeteren van de service en informeren over (wijzigingen aan) onze diensten en producten waarvan u eerder gebruikt heeft gemaakt of aangekocht
 • Afhandelen klachten
 • Beheren account op de website
 • Reageren op sollicitaties

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren op stephanie@shareddynamics.be.

Overdracht van gegevens aan derden 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is om de overeenkomst die we met u hebben, uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarbuiten delen we uw persoonlijke gegevens nooit met derden zonder uw expliciete toestemming.

Met bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben we een overeenkomst die garandeert dat ze de gegevens verwerken op hetzelfde beveiligingsniveau als wij dat doen zodat de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden eventueel bewaard in een databank gelinkt aan de abonnementsformule HR-on-Demand doch enkel wanneer u deze dienst hebt aangekocht.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Mocht u desalniettemin het gevoel hebben dat uw gegevens niet goed beschermd worden of mocht u aanwijzingen hebben van misbruik, gelieve ons dan te contacteren op stephanie@shareddynamics.be.

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens alsook waarvoor wij van uw persoonsgegevens gebruik maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of wanneer u verzoekt tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Tel: +32 (0)2 274 48 00; Email: contact@apd-gba.be of via de website

U kunt een verzoek tot het bekijken, wijzigen, verwijderen of gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens, de intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzenden naar stephanie@shareddynamics.be.  

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Adres: Rostynedreef 34, 9880 Aalter, België

Telefoonnummer: 0473 694 894

MailData Protection Officer”: stephanie@shareddynamics.be